ประตูมีหลายแบบ ความทุกข์และปัญหาก็มีหลายแบบเช่นกัน บางครั้งเราใช้ชีวิตแบบดึง ทั้งที่ประตูบอกว่าผลักและใช้ชีวิตแบบผลักทั้งที่ประตูบอกให้เลื่อนประตูเปิดไม่ออก ปัญหาผลักไม่ออกไม่ไช่เป็นเพราะปัญหาแก้ไขไม่ได้ หรือ ประตูเปิดไม่ได้หากแต่เป้นที่ตัวเราต้องใช้ ” ต้องใช้ความคิด “เพื่อค้นหาวิธีการเปิดประตูที่ถูกต้อง

บานประตูจึงไม่ต่างอะไรกับจิตใจของเรา เวลาเราทุกข์ใจ นั้นเป้นเพราะเราเปิดรับความทุกข์ และ ไม่ยอมเปิดใจรับความสุขที่ผ่านเข้ามา ประตูจึงทำหน้าที่รับสิ่งดี และ เปิดรับรับสิ่งไม่ดี จิตใจของเราก็ทำหน้าที่เปิดรับความสุข และ เปิดรับความทุกข์ บางคนใช้ชีวิตแบบประตูที่ปิดตาย ไม่ยอมปลดปล่อยตัวเองออกจากทุกข์ ได้แต่ปิดตายและกักขังชีวิตของตนไว้ ไม่ใยดีต่อความสุขที่ตัวเองมีสิทธิได้รับ

บางครั้งที่เราเปิดประตูไม่ได้ ไม่ใช่เพราะว่าประตูปิดตาย อ่านดูด้วยง่าประตูบานนั้น เปิดยังไง ดึง , ผลัก หรือ เลื่อน ไม่มีประตูใดที่ปิดตาย มีแต่ใจที่ปิดตายเท่านั้น ………….. ที่ไม่สามารถให้อภัยใครได้ แม้แต่กับตัวเอง

หลายคนใช้ชีวิตแบบดึง ทั้งที่ประตูบอกให้เลื่อน ฝืนดึงจนบางที่ประตูพัง หลายคนใช้ชีวิตแบบผลัก ทั้งที่ประตูบอกให้ดึง

ประตูที่แท้จริง คือ ประตูที่ไร้ประตู

ชีวิตที่แท้จริง คือ ชีวิตที่เข้าใจชีวิต