ทางพระพุทธศาสนา บอกเอาไว้ว่า กติกาของการเกิดมาในโลก ซึ่งพวกเราควรจะรู้นั้น มีอย่างน้อย 5 ประการด้วยกัน กล่าวคือ

1. เราทุกคนเกิดมาแล้วมี ” ความแก่เป็นธรรมดา ” ไม่มีใครหลุดพ้นความแก่ไปได้

2. เราทุกคนเกิดมาแล้วมี ” ความเจ็บเป็นะรรมดา ”  ไม่มีใครหลุดพ้นความเจ้บไปได้

3. เราทุกคนเกิดมาแล้วมี ” ความตายเป็นธรรมดา ” ไม่มีใครล่วงพ้นความตายไปได้

4. เราทุกคนเกิดมาแล้วมี ” อันต้องพลัดพรากจากคนที่รัก และของรักเป็นธรรมดา ” ไม่มีใครจะล่วงพ้นความพลัดพรากไปได้

5.เราทุกคนเกิดมาแล้วล้วนมี ” กรรมเป็นของตน ” เราทำดี หรือ ทำชั่วไว้ที่ไหนก็ตาม สุดท้ายเราต้องเป็นคนรับผลของกรรมนั้นด้วยตัวเอง

แก่เป็นธรรมดา   เจ็บเป็นธรรมดา   ตายเป็นธรรมดา   พลัดพรากเป็นธรรมดา   และมีกรรมเป้นธรรมดา

ทั้ง 5 นี้แหละ ที่ทำให้  ” คน ” ทุกข์แทบล้มประดาตาย

ขอขอบคุณบทความดี ๆ จาก หนังสือของท่าน ว วชิรเมธี เรื่อง เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชค เหลี่ยน โรคให้เป็นครู

Advertisements