ถึงบางพูด                      พูดดี                     เป็นศรีศักดิ์

มีคนรัก                          รสถ้อย                อร่อยจิต

แม้พูดชั่ว                       ตัวตาย               ทำลายมิตร

จะชอบผิด                    ในมนุษย์            เพราะพูดจา

Advertisements