บางครั้ง ด้านที่มืดมนชองชีวืต นั้น ไม่ได้หมายความว่า ไม่ดี ที่จริงแล้วดีมาก เพราะมันทำให้เราเข้มแข็ง    ทำให้เราซึมซับบทเรียน นอกจากมุ่งมั่นที่จะชนะแล้ว คนเรายังต้องเรียนรู้ที่จะแพ้ด้วย หากเรามองโลกในแง่บวก มองโลกในแง่ดีแล้ว เราจะรู้ว่าแพ้ไม่ใช่ไม่ดี ล้มเหลวไม่ใช่ไม่ดี บาดเจ็บไม่ใฃ่ไม่ดี มืดมนไม่ใช่ไม่ดี  เราจะหาประโยชน์ได้แม้จากสิ่งที่แย่ที่สุด เราต้องพร้อมจะเรียนรู้ชีวิตทั้งด้านที่ชื่นชมและขมขื่น เพราะถ้าเราเรียนรู้เฉพาะด้านที่ชื่นชมเราจะกลายเป็นคนที่เข็มแข็ง  แต่อ่อนแอ

เข็มแข็ง แต่ออ่นแอ หมายความว่า ถ้ายังไม่เจอเหตุการณ์อะไรในทางที่เสียหายเราจะยังคงเข้มแข้ง แต่พอเจอเหตุการณ์นั้นเข้าจริง ๆ เราถึงจะรู้ว่า เอาเข้าจริงแล้วเราอ่อนแอ ดังนั้นเราเข็มแข็งสลับอ่อนแอไปเรื่อย ๆ ดีกว่า เพราะวันหนึ่งถ้าถึงจุดที่เราขึ้นสูงสุด เราก็จะพร้อมเผชิญกับทุกด้านของชีวิต