เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาในอดีตที่ทำให้ตัวเราไม่มีความสุขนั้นอดีตผ่านไปแล้ว ความผิดที่เคยได้ทำก็ผ่านไปแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นและผลที่ได้รับจากการกระทำในวันนั้น………ก็ผ่านไปแล้ว

แต่เมื่อได้เคยทำอะไรผิดพลาดมาแล้ว ก็ควรให้มันแล้วกันไป คิดเสียใหม่ว่าเป้นการเรียนรู้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่น่าจะดีกว่า

อะไรที่เคยทำผิดพลาดกับใครก็ขอโทษเขาชะ แล้วแก้ตัวใหม่ คิดเสียว่า ” ชีวิตใหม่ เริ่มต้นได้เสมอ “

ความรู้สึกที่ยึดติดว่า ” ฉันผิดพลาดฉันแย่ ” หรือความรู้สึกที่ว่า ” ฉันไม่ดีพอ ” จากเหตุการณ์เดิม ในอดีตนั้น

หากไม่สลัดทิ้งไปเสีย มันจะกดดันและเกาะติดชีวิตไปตลอด ให้ถือว่าที่ผ่ามาเป็น ” การเรียนรู้ ” บอกกับตวเองว่า

” ฉันจะเป็นคนใหม่ และฉันจะเรียนรู้อะไรมามกาพอที่จะเป็นคนเก่งและดีกว่าเดิม ”  คิดใหม่ว่า

อย่างน้อยสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองนั้น ทำให้ได้เรียนรู้ว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดี อีกทั้งได้เรียนรู้ว่ามันต่างกับสิ่งดี ๆ ยังไง

และคิดเสียใหม่ว่า อย่างน้อยเราก็โชคดีที่อยู่รอดมาได้จนถึงวันนี้ เอาตัวรอดมาได้ แม้จะมีบาดแผลบ้าง แต่ก็ยังดีกว่าจะสาหัสหรือบาดเจ็บมากกว่านี้


ลืมอดีตเสีย แล้วเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ที่ดีว่าเดิม

เพราะอนาคตที่ดีและยาวไกลนั้น

ถูกกำหนดจากปัจจุบัน

หากยังมัวยึดติดกับสิ่งพลาดในอดีต

ก็เท่ากับเอาอดีตที่ล้มเหลวมากำหนดปัจจุบัน

แล้วอย่างนี้ อนาคตจะไปเหลืออะไรล่ะ