ขืนทำ……. จะช้ำใจ……..

อย่าทำงานจนป่วยตาย
อย่ามีตวามสุขที่ผิดศีลธรรม
อย่าจำแต่เรื่องเลวร้าย
อย่ากลัวที่จะก้าวไปข้างหน้า
อย่าบ้าฟังคำคนสอพลอ
อย่าลืมใครผู้เคยทำคุณ

สร้างให้เสร็จ………….

สร้างความขยันแล้ว อย่าลืมสร้าง ความรู้จักพักผ่อนด้วย
สร้างหนังสือแล้ว อย่าลืมสร้าง ความรักการอ่านด้วย
สร้างอนาคตแล้ว อย่าลิมสร้าง ความอยู่กับปัจจุบันด้วย

โปรดอย่าลิม …………

อย่าลืม ว่าวันหนึ่งเราจะแก่
อย่าลืม ว่าวันหนึ่งเราจะเจ็บ
อย่าลืม ว่าวันหนึ่งเราจะตาย
อย่าลืม ว่าวันหนึ่งเราจะพลัดพราก
อย่าลืม ว่าชีวิตมิใช่ “ของเรา”
อย่าลืม ว่าชีวิตเป็นทุกข์
อย่าลืม ว่าเวลาไม่อาจรีไซเคิล

นัยอันลึกล้ำของคำว่า ” ขอบคุณ ”

ขอบคุณความตาย ที่ทำให้ฉากสุดท้ายของชีวิตสมบูรณ์แบบ 

ขอขอบคุณหนังสือ ของท่าน ว.วชิรเมธี เรื่อง ความทุกข์มาโปรด คสามสุขโปรยหราย