เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากกลับจากที่ทำงานประจำ ก่อนเข้าบ้านมีแมวน้อยผู้น่าสงสารอยู่ที่ประตูรั่วหหน้าบ้าน ซุ่งไม่ทราบว่าใครเอามาปล่อย จึงนำมาเลี้ยงเพิ่มจากเดิมที่มีีอยู่แล้วหลายชีวิต ให้ชื่อว่าอะไรดี ???????   ซึ่งได้เป็นสมาชิกใหม่ในบ้าน ตอนนี้กำลังขุนให้อ้วน และ แข็งแรงก่อน