สมาชิกนานาสัตว์ในบ้านมีอยู่ 3 ชนิด 1 หมา 2 แมว 3 ปลา แต่ละชนิดจำนวนเท่าไรนั้นต้องเดาเอาน่ะค่ะ ซึ่งสมาชิกที่น่ารักนี้โดยส่วนใหญ่เก็บมาจากข้างถนน ที่ไม่มีราคาแพง ๆๆๆ ยกเว้นปลาที่ซื้อมา

 

 

 

 

 

สมาชิกตัวน้อย ๆๆๆ ในบ้านมีชื่อว่า หนุงหนิง ( แม่เป็นผู้ตังชื่อ) ในส่วนชื่อสมาชิกอื่นๆ

1. ไข่หวาน

2 ปาร์ตี้

3. หลง

4.พังก์กี้

5.หนุงหนิง