ความตายเป็นสัจธรรมในทางพุทธศาสนา ความตายเดินทางมาถึงเมื่อไร เราก็สบายใจเมื่อนั้น เพราะความตายก็คือ การปิดฉากชีวิตในชาตินี้

ความตายนั้นเป็นทั้งจุดจบ ขณะเดียวกันก็เป็นทั้งการเริ่มต้นอยู่ในตัว

ทุกคนเมื่อเกิดมาล้วต้องผ่านบทเรียน  2รูปแบบ

1.บทเรียนที่แสนยาก อันได้แก่ การพลัดพลากจากคนเป็นที่รัก

2 บทเรียนที่แสนง่าย นั้นก็คือ บทเรียนการแก้ปัยหาในชีวิตประจำวันของเรา

การพลัดพรากมีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ

1 การพลัดพรากแบบเปิดเผย คือ การพลัดพรากเมื่อคนใดคนหนึ่งเดินออกไปจากชีวิตของเรา สิ่งนั้นคือ การตายจาก

2 ความพลัดพรากแบบปกปิด คือ การพรากจากคนที่เรารัก (ในทุกรูปแบบของแต่ละคน) ตลดเวลาในชีวิตประจำวันของ้รานั้นเอง

Advertisements