รายงานความคืบหน้าของการเจริญเติมโตของแมวที่ถูกทิ้ง (แมวถูกทิ้ง) ซึ่งตอนนี้เริ่มอุดมสมบุรณ์ขึ้นเรื่อย ๆๆๆๆ ตาของหนุงหนิงเริ่มตาโต มองเห็นชัดเจน ไชโยแมวตัวนี้รอดแล้ว ด้วยความเอาใจใส่ของแม่ ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 1  ภาพกำลังซนน่ารักมาก ๆๆๆๆๆภาพที่ 2 หนุงหนิงหลังจากกินอาหารแล้วหลับสบาย 

Advertisements