พึงระลึกไว้ว่า คนเราย่อมมีชีวิตส่วนตัวของเขาหลังเลิกงาน เพราะฉะนั้น อย่าไปหวังให้เขาทำงานล่วงเวลา หรือ ทำงานในวันหยุดเป็นประจำ จ้างคนน้อย แต่จำนวนงานมากกว่าจำนวนคน ลูกน้องจึงต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำ ทั้ง ๆ ที่ทางบริษัทไม่มีนโยบายที่จะจ่ายค่าล่วงเวลา

หากคุณปล่อยให้ลูกน้องต้องเผชิญชะตากรรมอันโหดร้ายแบบนั้น ไม่นานลูกน้องคงตบเท้าเข้าโรงพยาบาลกันทั้งโขยง วิธีวัดว่าลูกน้องของคุณทำงานมากจนเกินไปหรือเปล่า เพียงสังเกตว่าลูกน้องต่างก็มาทำงานตรงเวลา และทำงานจนไม่ได้มีโอกาสเงยหน้าจนกระทั่งเลิกงาน แต่งานก็ยังดูเหมือนว่าจะยังไม่หมดสิ้นไปเสียที่ หากลูกน้องของคุณพยายามทำอย่างเต็มความสามารถแล้ว ก็แสดงว่าถึงเวลาที่คุณควรจะรับพนักงานมาเพิ่มได้แล้ว พวกเขาไม่ใช่เครื่องจักร หากคุณใช้แบบทะนุถนอม พวกเขาก็จะอยู่ช่วยงานคุณได้นานอีกนาน

 

Advertisements