ภาพนี้เป้นภาพที่คนไทย (ผู้ใหญ่) ทุกคนที่เป็นคนไทย ต้องดูและนำไปคิดว่า แม้แต่เด็กยังรัก และ เคารพพ่อหลวงของไทย

ซึ่งไม่ต้องมีคำพูด คำบรรยายใด ๆๆๆ ให้มากมาย ภาพดังกล่าวสื่อได้เห็นชัดเจน