เราเปลี่ยนทิศทางลมไม่ได้ แต่เราปรับใบเรือได้

เราเปลี่ยนผู้อื่นไม่ได้ แต่เราปรับความคิดตัวเองได้

—————————————————————-

ทุกข็ หรือ สุข อยู่ที่ความคิดของเรานี่เอง

—————————————————————-

เราเพียงแค่ ” ยอมรับ ” ไม่ใช่  ‘ยอมแพ้”

—————————————————————

ปล่อยวาง ” ไม่ใช่ ” ปล่อยปละ ”

—————————————————————

เราจำเป็นต้องแก้ที่ ต้นเหตุ เราจึงจะ หลุดพ้น จากความทุกข็ได้

—————————————————————-

อย่าเก็บขยะไว้ในใจ  ทำให้จิตใจของเราขุ่นมัว

—————————————————————

เราแต่ละคนมีความชอบ มีความสามารถที่โดดเด่นแตกต่างกัน

เราล้วนเป็น ของขวัญชิ้นพิเศษ บนโลกใบนี้

————————————————————–

ย่อ…..เพื่อกระโดดใหสูงกว่าเดิม เป็นสิ่งที่ไม่เสียหาย

————————————————————–

ความสุข ….ไม้ได้อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง

ความสุข…..ไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทาง

ความสุข…..           อยู่ระหว่างการเดินทาง

ความสุข…..            อยู่ในระหว่างการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวัน

—————————————————————-

หัดชื่นชมชีวิตของตัวเองบ้าง……นี้เป็นสุดยอดการให้

พลังใจตัวเองอีกด้วย

—————————————————————

มีสติ ….ใช้ความคิด คำพูด และการกระทำที่ดี ปล่อยคลื่นพลัง

งานบวกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต

—————————————————————

ราก ก่อให้เกิด ผล ความคิด เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น แต่……

เป็น ” ที่มา ” ของทุกอย่าง

—————————————————————

Advertisements