เป็นคนภูเก็ตโดยกำเนิด ทำงานด้านบัญชีที่เกี่ยวธุรกิจโรงแรมและสปา ตลอดการทำงานตั้งแต่แรก ก้ทำงานด้านโรงแรม สปา  และ เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว มาโดยตลอด  ดังนี้

7. กำลังรอที่ทำงาน ???????????

6. บริษัท สูโขสปา จำกัด , ภูเก็ต ตั้งแต่ 20/10/2005 – 06/08/2011

5. Aspasia Phuket Co.,Ltd , Phuket  ตั้งแต่ 1/10/2004 – 19/10/2005

4 Nai Harn Resort , Phuket  ตั้งแต่ 01/07/2003 – 31/10/2003

3. Nai Harn Resort , Phuket ตั้งแต่ 01/02/2004 – 30/11/2004

2. Andaman Beach Suites , Phuket ตั้งแต่ 01/05/1994 – 01/07/2003

1.  Coral Island Resort , Phuket ตั้งแต่ 01/01/1989 – 31/03/1994

ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาตรีใบที่ 2 ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ใกล้จบ เหลืออีกไม่นานแล้ว)

และจะศึกษาวิชาต่าง ๆ ที่ต้องการเรียนรู้ จนกว่าจะ …………………

Advertisements